Välkommen till Teaterskolan

Är du nyfiken på teater och skulle vilja börja i någon av våra grupper? I maj varje år har vi vår huvudsakliga antagningsperiod till Teaterskolan. Det går också bra att kontakta oss när som helst under året och anmäla sitt intresse till teaterskolan@teater.ax

Teaterföreningen i Mariehamns Teaterskola drivs främst på stora scenen i stadshuset i Mariehamn, men ibland också i annan lokal. Verksamhetsledare är Daniel Lindström som har mångårig erfarenhet av teater, både från scenen och som regissör. Han kommer ursprungligen från Stockholms skärgård, men flyttade tillsammans med familjen till Åland för sju år sedan. Daniels fru Emma är assisterande ledare vid Teaterskolan och tar särskilt mycket ansvar i de yngre grupperna, men hon fungerar också som administrativ hjälp och finns med som resurs i alla grupper.

Läsåret 22/23

Teaterskolan har för närvarande fyra grupper att söka läsåret 22/23:

Förberedande, 7-9 år (Börja), en gång i veckan (med Mandy Beier)

Grundstudie, 10-14 år (Lära), en gång i veckan (med Andreas Lindblom)

Grundstudie, 11-15år (Satsa), två gånger i veckan (med Andreas Lindblom)

Hur vi jobbar

Teaterskolans yngre grupper arbetar i olika stadier och målet är att alla elever, oavsett tidigare erfarenhet, skall få uppleva att de hela tiden utmanas och utvecklas, både individuellt och i grupp. Teaterskolan utövar verksamhet inom drama och scenkonst som syftar till ökade kunskaper i att kunna agera, berätta, improvisera, framställa eller förevisa… olika historier, idéer, känslor osv. Eleverna övar på att tolka olika rollfigurer och att lära känna deras personlighet, ålder, röst, kroppshållning m.m. Teater är ett grupparbete och samarbete och därför är det viktigt att lyssna på varandra, samtidigt som man försöker bidra med sina egna tankar och idéer till det kreativa skapandet.

Ensemblegruppen är vår vuxengrupp (16+). Denna grupp arbetar främst med att repetera pjäs och att uppföra den inför publik i slutet av varje läsår. Det har blivit många roliga projekt genom åren och allt är i ständig utveckling.

 

Andreas Lindblom

Andreas Lindblom, han är 30 år och bor i Saltvik. Han har studerat till Teaterinstruktör på Yrkeshögskolan Novia och gått på Västra Nylands Folkhögskolas Teaterlinje. Hans utbildning riktar sig mot allt på och runt en teaterscen, bland annat: skådespel, regi, smink, koreografi, ljus & ljud, kreativt skrivande, akrobatik och han arbetar gärna med improvisation.

 

Mandy Beier

Gruppen 7-9 åringar kommer att ha Mandy Beier som lärare. Mandy är 25 år och flyttade från Tyskland till Åland 2016. Hon är snart färdig barnledare och har flera års erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar.