Om Teaterföreningen

En anrik förening

Teaterföreningen i Mariehamn, ”Teaterföreningen” i folkmun, är stadens inofficiella stadsteater. Föreningen grundades 1914 och har genom åren blivit något av en institution. Lokalerna har funnits i Mariehamns stadshus sedan huset stod klart 1939.

Redan på 1880-talet, då Mariehamn endast hade 600 invånare fanns det stort intressen för s.k. sällskapsspel. Vid fester och soaréer i Societetshuset uppträdde man med mindre teaterstycken och enaktare.

Badhusepoken bidrog till att ge intresset för teater mer näring då yrkesskådespelare från såväl Finland som Sverige slog sig ihop och spelade teater i Badhotellet restaurationsbyggnad.  Tack vare teaterintresserade apotekaren C-A Furstenborgs initiativ fick både Rådhuset och Badetablissemanget sina scener.

Planer för bildandet av en teaterförening blev allt mer aktuella och Svenska Teaterföreningens i Finland Mariehamnsfilial höll sitt konstitutionerande möte 10 juni 1914 i Badhotellet. Föreningens namn förkortades senare till Teaterföreningen i Mariehamn.

stadshuset i mariehamn