Styrelsen

Vi älskar teater

Teaterföreningens högsta beslutande organ är medlemmarnas årsmöte som hålls en gång om året, vanligtvis i början av juni. Däremellan är det styrelsen som leder föreningens operativa verksamhet.

Ordförande väljs för ett år i taget, medan de andra ledamöterna har tvååriga mandatperioder.

Teaterföreningen bedriver verksamhet för barn, ungdomar och vuxna och alla ska trivas och känna sig trygga.

Har du frågor om vår verksamhet eller vill prata om nåt som du varit med om på teatern så finns vi alla i styrelsen till förfogande. Du kan kontakta vem du vill bara för att prata, eller begära hjälp om det behövs. Vad det än må vara, så är inget för litet för att prata om.

2022 – 2023

Styrelsen

Johan Karrento

Ordförande

Annie Lahti

Annie lahti

Vice ordförande & Sekreterare

John Farell

John farell

Kassör

Stefan Gustafson

Stefan Gustafson

Styrelsemedlem

Casper Lindroos

CASPER LINDROOS​

Styrelsemedlem

Lena Andersson

Styrelsemedlem

Magdalena Åhlin

Magdalena Åhlin

Styrelsemedlem

Andreas Lindblom

Andreas Lindblom

Styrelsemedlem/Lärare teaterskolan

Tim Uhlenius

Tim Uhlenius

Suppleant

Jesper Barin

Jesper Barin

Adjungerande styrelsemedlem

Johan Ehn

Johan Ehn

Adjungerande styrelsemedlem