Livet ditt as - alla LIVET
DITT
AS

Ett gästspel av Blaue Frau

7-8 december 2020
Stadshuset i Mariehamn

Biljetter bokas via info@teater.ax eller köpes på plats.
Biljettpris: 10€

Föreställningens tema är ångest och att vägra smälta in, att försöka förstå sej själv i en värld som ter sej både absurd och oförståelig. Genom humor, både klatschig och lakonisk, försöker de fyra personerna i dramat samtala och samexistera på scenen. Dessa är individer som varken kan eller vill anpassa sej till samhället och dess oskrivna regler; oskrivna regler som handlar om att vara lyckad och anpassad, en duktig feminist och en härlig, välbalanserad människa. Det handlar om att våga ta för sej och också kunna det, eftersom vi alla har samma möjligheter till ett lyckat liv. Dramat vill tala om vad som händer då en inte kan anpassa sej, då ångesten tar över, då vardagligt småprat förvandlas till samtal om livets absurditet.

Bakgrund

7-8 december 2020 har Teaterföreningen bjudit in den finlandssvenska Teatergruppen Blaue Frau till Mariehamn, en professionell, feministisk teatergrupp, som just nu är aktuella med en föreställning baserad på den svenska serietecknaren Nina Hemmingssons verk ”Livet ditt as”.

Teaterföreningen tror att det här kommer att bli en fenomenal teaterupplevelse för den del av vår publik som uppskattar politisk teater, performance – professionell teater som vågar ta ut svängarna. Det finns ett litet publikunderlag för detta på Åland, och nu är det deras tur på Stadshuset.

Om Blaue Frau

Livet ditt as 

Hösten 2006 grundade Joanna Wingren och Sonja Ahlfors, Teaterföreningen Blaue Frau. Blaue Frau är en professionell, feministisk teatergrupp med regelbunden och fortlöpande verksamhet. Blaue Frau strävar till att ha två premiärer per år, och därtill har de två till tre gamla turnerande föreställningar på repertoaren. Utöver denna ordinarie verksamhet har Blaue Frau förverkligat konceptet och festivalen Pop Up Art House (2013–2014), de har producerat podcasten Taxen och Terriern (2015–2018), gett ut boken Någon hatar oss igen (Schildts&Söderströms förlag 2017) samt kurerat och organiserat den nordiska workshopsserien Blaue Frau worlskhops (2015-2018). Blaue Frau arbetar normkritiskt främst kring teman makt och kön och är en av få professionella scenkonstgrupper i Finland som uttalat arbetar normkritiskt och feministiskt, och detta synliggörs tydligt i alla deras föreställningar.  Blaue Frau arbetar tematiskt, konceptuellt, plats- och tidsspecifikt samt immersivt. Sedan 2001 har Blaue Frau undervisat i skådespelarabete med inriktning på icke-hierarkiska arbetsmetoder och genusfrågor.

Livet ditt as 

Alla produktioner har varit uruppföranden och målet är att förnya och utmana teatern såväl formmässigt som innehållsmässigt. Blaue Frau strävar till att utmana förhållandet mellan publik och aktör samt skapa teater som är modern och med sin tid istället för att reproducera de strukturer och berättelser som redan finns. Sedan 2012 har Blaue Frau arbetat mot performance och installation, men har valt att kalla verken ”föreställningar” eller ”teater”. Det har ändå inte varit frågan om teaterföreställningar i ordets traditionella bemärkelse.

För mera information, se www.blauefrau.com.
Blaue Frau består i dagsläget av konstnärliga ledare och producenter Joanna Wingren och Sonja Ahlfors samt producent Elina Tervonen.

TEXTFÖRFATTARE:
Nina Hemmingsson
Gunnar Lundkvist
Anders Larsson

DRAMATISERING:
Anders Larsson
Sonja Ahlfors
Joanna Wingren

SKÅDESPELARE:
Boel Marie Larsson
Herman Nyby
Joanna Wingren
Sonja Ahlfors

SCENOGRAF OCH KOSTYM:
Linn Henriksson
Strååt

LJUS:
Meri Ekola