1914  

FRIARN FRÅN LANDET

- första uppsättningen! 

 

 

Nanny Korsström, Conny Wirström, Alfhild Söderström, Julius Eriksson och Bruno Forss i Teaterföreningens allra första uppsättning någonsin, FRIARN FRÅN LANDET. Den spelades i samband med Runerbergsfesten i Mariehamn den 5 februari 1914.