STYRELSEN - Weman I, 2018-2019 

Teaterföreningens högsta beslutande organ är medlemmarnas årsmöte som hålls en gång om året, vanligtvis i början av juni. Däremellan är det styrelsen som leder föreningens operativa verksamhet.

 

ORDFÖRANDE/
Teaterchef

 VICE ORDFÖRANDE

 KASSÖR

 

 

 

 Ulf Weman

 Johan Ehn

Sabina Melander

     
     

SEKRETERARE

MEDLEM/
Dräktavdelningen

MEDLEM

 
Madelene Nordin
 

 

Madelene Nordin

Lena Andersson

Pernilla Hägglund

     
     

MEDLEM

MEDLEM

MEDLEM


  Johan Karrento

 Stefan Gustafson

Amanda Nordas

 


 

Teknisk direktör:

 Johan Mansnerus

Ledare för Teaterskolan:

Daniel Lindström

Webmaster/arkivansvarig:

 Stefan Gustafson

  

Styrelsen består av:

  • Ordförande
  • Viceordförande
  • Kassör
  • Sekreterare
  • Fem ledamöter

 

Ordförande väljs för ett år i taget, medan de andra ledamöterna har tvååriga mandatperioder.

 

Kontakta styrelsen:

info(at)teater.ax

  

TIDIGARE STYRELSER 

(1914-)