1953

VA SOM HEMMA

av Helge Sölgén

Medverkande: 

Helge Sölgén

Anna Lisa Lindholm

Birgit Eriksson

Mona Eker

Maj Berglund

Doris Nordström

Marita Söderlund

Bibban Lundqvist

Harry Borenius

Rafael Qvarnström


Regi: Helge Sölgén