1938

HALMHATTEN 

 

Medverkande: 

Maj-Lis Holmquist

Minna Nyström

Nanny Korsström

Maj-Lis Reader

Brita Söderlund

Tor Torstensson

Braiton Scott

Birger Dahlman

Toivo Hämäläinen

Bruno Forss


Regi: Toivo Hämäläinen

Plats: Ålands lyceum