1969

ÅLÄNDSKT LIF OCH LEFVERNE 

- en nyårsrevy

 

Ge-Be Björkvall och Per-Eric Karlsson.

Per-Ole Nilsson, Monica Mattsson och Nils Österberg. 

 

Medverkande:

Ge-Be Björkvall

Monica Mattsson 

Per-Ole Nilsson

Per-Eric Karlsson 

Nils Österberg  

Ulf Grüssner

Birger Bergman

Helen Eriksson

Leif Öhman

Sonya Dolke

Inger Strandgård

Majvor Andersson

Barbro Scott

Pia Jahrén

Marina Thomasson

Gunilla Bonds 

 


 

Manus: Eric Ekström, Ebba Eriksson

Regi: Ebba Eriksson