1978

GRÖNA HISSEN 

 

 

Paus i repetitionerna av GRÖNA HISSEN 1978; Katarina Ström (sufflös), Synnöve Westerberg, Benita Korsbäck med son, Helge Sölgén och regissören Nanny Westerlund. 

Helge Sölgén i GRÖNA HISSEN på Stadshuset 1978.

 

Synnöve Westerberg, Benita Korsbäck, Helge Sölgén, Kjell Hansson, Monica Eriksson och Karl-Erik Sundberg.