Hedersordförande, rektor emeritus BRUNO FORSS 1886-1957

- grundade föreningen och var ordförande i 36 år! 


 

 

Rektorn för Ålands Lyceum Bruno Forss grundade Teaterföreningen år 1914. Han satt sedan som ordförande mellan åren 1914 och 1920 och igen mellan 1925 och 1955, sammanlagt 36 år. Han utsågs till hedersordförande år 1955.

Bruno Forss' yngre bror Henning hörde också till Teaterföreningens stöttepelare.

Mer information på kommande!

 

 

Produktioner (urval, ofullständig):

Han sitter vid smältdegeln (1939)

Hamlet (1930)

Männen vid fronten (1929)

Mäster Olof (1924)

Det ringer (1921)

Magister Bläckstadius (1921)

Gringoire (1921)

Charleys tant (1920)

Daniel Hjort (1920) 

Professorn från Uppsala (1920)

En scen ur kung Fjalar (1920)

Paria (1919)

Attacken (1919)

Regina von Emmeritz (1919)

Johan Ulfstjerna (1918)

Fädrens anda (1917)

Den förlorade sonen (1917)

Tosingar (1916)

Ett grått hårstrå (1916)

Fru Karin på Liuksala (1916)

Svärfar (1915)

Kungarna på Salamis (1915)

Hittebarnet (1914)

De båda döva (1914)

Den fredlöse (1914)

I telefon (1914)

När Mainiemi sol går ned (1914)

Friarn från landet (1914)