Teaterföreningen i Mariehamn

90 ÅR! 

Inför Teaterföreningens 90-årsjubileum 2004 gjorde Alfons Röblom en sammanställning över föreningens verksamhet mellan åren 1994 och 2005.

 

Det är en illustrationsrik och informativ skrift om de 27 produktioner Teaterföreningen satte upp under perioden.

 

Skriften innehåller 75 sidor och trycktes på Mariehamns Tryckeri.

 

 BESTÄLL HÄR!

 

Ett stycke åländsk teaterhistoria, hemma i bokhyllan!

 

Teaterföreningen 90 år!

 

Utdrag ur redaktörens förord:


I slutet av 1990-talet anmälde jag mig som frivillig till att ordna upp i Teaterföreningens i Mariehamn ovärderliga arkiv.

     När jag började rota i föreningens historia, fann jag en urhäftig teaterberättelse som sträcker sig över hela 1900-talet. I en månads tid satt jag kväll efter kväll och läste gamla programblad, såg på fantastiska bilder från olika uppsättningar från en svunnen tid och tog del av brevkorrespondenser som på ett levande sätt tydliggjorde hur teaterverksamheten såg ut förr i tiden.

     Det är en fascinerande historia om hårt, oftast ideellt, arbete, motgångar och stora succéer blandat med spännande levnadsöden och halsbrytande satsningar.

     När det sedermera blev tid för att börja sammanställa en historik över Teaterföreningens verksamhet sedan 80-årsjubileet 1994, var jag snabb på att åta mig uppdraget. Även dessa tio år har varit fyllda med en omfattande verksamhet och spännande satsningar.

     Konstateras kan att över 300 personer har varit engagerade i Teaterföreningens uppsättningar de senaste 10 åren. Antalet uppsättningar uppgår till 27 under perioden och 229 sedan starten 1914.

Alfons Röblom, hösten 2005