1929

MÄNNEN VID FRONTEN

 

Affischen till uppsättningen av MÄNNEN VID FRONTEN. Detta är en av de äldsta affischer som finns i Teaterföreningens arkiv. Det är verkligen en vind från det förgågna. Dessa hängdes troligen upp på strategiska platser runt om i 1920-talets Mariehamn.

  Märk att Teaterföreningen på den tiden spelade på Kinoteatern på Nygatan (bakom Zeipels, mitt emot Ålandsbanken). Också på 1950-talet användes Kinoteatern som teaterlokal.

 

Medverkande:

Toivo Hämäläinen

Bruno Forss  

Tor Torstensson  

Richard Eriksson

Walter Gustafsson

Arthur Cederqvist  

Elis Södergren

Uno Fagerström

Thor Falck

Gustaf Rasmussen

Gottfrid Jansson

 


 

Regi: Toivo Hämäläinen

Plats: Kino-Teatern