Hjälp till att göra hemsidan bättre! 

Här kan du lätt fylla i eventuella fel och brister som du har upptäckt på hemsidan. Ingen detalj är för liten för att ändras; något efternamn som är felstavat, någon som nämns två gånger, någon som nämns både med sitt ogifta och gifta namn, någon som saknas i en medverkandeförteckning etc. 

Varför låta det stå fel om det kan stå rätt?

 

Namn:
E-post (om du önskar svar):
Kommentar:

Skriv in säkerhetskoden ifrån bilden: