Nya namn i ny styrelse!

På årsmötet den 10 juni valdes en ny styrelse för föreningen.

 

Teaterföreningen höll årsmöte på restaurang Nautical den 10 juni. Vid mötet valdes en ny styrelse för verksamhetsåret 2016-2017. 

Vi gläds åt att föreningen denna gång lyckats knyta nya krafter till styrelsen! Stefan Gustafson och Dennis Schåman träder in som nya ledamöter, medan Sabina Melander och Madelene Nordin stöder upp som adjungerade ledamöter. Fyra unga och engagerade person som kommer att tillföra ny kraft till vår 102-åriga förening. Välkomna!

Mångårige scenmästaren och tidigare kassören Ulf Schröder hade anhållit om att få lämna sitt uppdrag i styrelsen. Teaterföreningen tackar honom för hans styrelsearbete!

Alfons Röblom önskade avgå som ordinarie ledamot, men återfinns i den nya styrelsen som adjungerad ledamot.

 


 

Den nya styrelsen i sin helhet:

Ordförande: Maria Mäntylä.

Vice ordförande: Daniel Dahlén.

Kassör: Malin Jingstål.

Sekreterare: Kenneth Johans.

Ledamöter: Annsofi Joelsson, Ann-Christine Karlsson, Stefan Gustafson, Lena Andersson, Dennis Schåman.

Adjungerade ledamöter: Alfons Röblom, Sabina Melander, Madelene Nordin.


Teaterföreningens nya styrelse i styrelserummet på restaurang Nautical.